Registrace

Ostatní služby

Pro podnikatelské subjekty i fyzické osoby poskytujeme další služby a servis

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. není pouze dodavatel energií, ale i poskytovatel služeb, které souvisí s chodem celé společnosti a lze je nabídnout i jiným podnikatelským subjektům.

Informujte se u nás na tyto služby :