Registrace


 REGISTRACE DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY

Registrace pro naše zákazníky
- tzn. subjekty, které čerpají některou z níže uvedených služeb:


 Majitel bytu / Nájemník bytu města Plzně 

KDO - uživatel bytové jednotky s instalovaným koncovým zařízením s poměrovými měřiči tepla, měřiči teplé užitkové vody nebo studené vody.
CO ZÍSKÁ - přístup k datům příslušejícím konkrétnímu bytu - rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie mezi koncové spotřebitele. Nyní nově možnost zasílání SMS o odstávkách dodávek tepla.

 Majitel domu, nebo člen výboru SVJ

KDO - členové výboru společenství vlastníků, nebo majitel domu.
CO ZÍSKÁ  - přístup k rozúčtování nájemníků příslušejícím dané bytové/nebytové jednotce (adresa, vchod), dále celkové vyúčtování nákladů - fakturaci pro odběratele (vyúčtování dle fakturačních měřiče - kompletní fakturace v PDF ). Nyní nově možnost zasílání SMS o odstávkách dodávek tepla.

 Správní kancelář

KDO -  zákonný zástupce správní kanceláře
CO ZÍSKÁ - přístup k rozúčtování spravovaných domů , příslušných bytových/nebytových jednotek a dále celkové vyúčtování nákladů - fakturaci pro odběratele ( vyúčtování dle fakturačních měřidel - kompletní fakturace v PDF).  Nyní nově možnost zasílání faktur také ve formátu ISDOC.

( registrace je a vždy bude zdarma, žádná nevyžádaná pošta )