Registrace

ON - line ÚDAJE Z DISPEČINKU

Co je dispečink

Centrální dispečink je informační a řídicí systém . Pomocí něho je možná plynulá regulace a diferencované zásobování teplem v jednotlivých částech města. Pracovníci dispečinku mohou díky nepřetržité službě okamžitě reagovat na aktuální změny počasí, nebo změny na zdroji tepla. Technické vybavení dispečinku slouží pro sběr, přenos a zobrazení dat změřených na zdrojích tepla, nebo na výměníkových stanicích v různých lokalitách města Plzně. 24 hodin, 365 dní v roce má dispečerská služba k dispozici okamžité hodnoty v jednotlivých uzlech rozvodů tepelné energie v Plzni.

Vstup do dispečinku pro veřejnost

Internetová část slouží pro informativní účel a není možné zásahem z vnějšku ovlivnit řízení tepelných zdrojů tepla.
Pro zobrazení dispečerského systému použijte prohlížeč Internet Explorer ( od verze 8 ).

Nová verze systému
Spustili jsme pro Vás novou verzi systému dispečinku pro veřejnost, kde již není nutno instalovat prostředí Java (ani další případná nastavení u různých verzí prohlížečů).


Vstup do dispečerského systému pro veřejnost

mapa dispečinku

Technologie dispečinku

Technologie dispečinku je od základu navržena pro budování intranetových, nebo internetových systémů. Aktuální data jsou v reálném čase přenášena na klientská pracoviště. Vzhled aplikace je založen na stromovém intuitivním menu s možností definovat přístupová práva k jeho určitým úrovním. Toto menu zaručuje možnost integrovat do dispečerské aplikace další funkční celky, přístupné uživatelům s odpovídajícími právy.
Internetová část (DISPEČINK PRO VEŘEJNOST), je zjednodušená verze jen pro zobrazení hodnot, slouží pro informativní účel a není možné zásahem z vnějšku ovlivnit řízení zdrojů tepla.


Schéma dispečinku

Schéma dispečinku

Dispečerské pracoviště

Dispečerské pracoviště

Náhled obrazovky

Náhled obrazovky dispečinku

Náhled obrazovky

Náhled obrazovky dispečinku


Další informace